การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศุภลักษณ์ อำลอย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศุภลักษณ์ อำลอย. 2547. การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ศุภลักษณ์ อำลอย. (2547) การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ศุภลักษณ์ อำลอย. การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.

ศุภลักษณ์ อำลอย. (2547) การเตรียมและการวัดลักษณะส่อของผลึกนาโนแคดเมียมซัลไฟด์ ที่ฝังตัวอยู่ในฟิล์มบางอลูมินา เตรียมโดยวิธีโซลเจลเทคนิค . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0