ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา
ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา
ชื่อเรื่อง :
ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ดรุณี เมฆฉาย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ดรุณี เมฆฉาย. 2548. ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.83

ดรุณี เมฆฉาย. (2548) ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.83

ดรุณี เมฆฉาย. ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.83

ดรุณี เมฆฉาย. (2548) ผลของการใช้สารละลายไคโตแซน ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนส และคุณภาพของผลพริกพันธุ์จินดา . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.83

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0