โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์
ผู้แต่งร่วม :
-

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์. 2549. โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์. (2549) โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์. โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.

สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์. (2549) โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0