ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา
ชื่อเรื่อง :
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทวัน อันตรเสน
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นันทวัน อันตรเสน. 2549. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2006.30

นันทวัน อันตรเสน. (2549) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2006.30

นันทวัน อันตรเสน. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2006.30

นันทวัน อันตรเสน. (2549) ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของโรคจากการทำงานในประเทศไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.res.2006.30