ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน
ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชัยณรงค์ สุขธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-

ชัยณรงค์ สุขธรรม. 2549. ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี;

ชัยณรงค์ สุขธรรม. (2549) ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

ชัยณรงค์ สุขธรรม. ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน. . เพชรบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2549.

ชัยณรงค์ สุขธรรม. (2549) ความพึงพอใจของพนักงานสถาบันการบินพลเรือน ในการแปรรูปเป็นองค์การมหาชน . มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี/เพชรบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0