ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว
ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว
ชื่อเรื่อง :
ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว
ปี :
2522
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา. 2522. ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา. (2522) ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา. ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2522. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา. (2522) ตอบปัญหาจิปาถะเกี่ยวแก่การบำรุงข้าว. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0