ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ฐิตาภัทร ยงค์ประวัติ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ฐิตาภัทร ยงค์ประวัติ. 2549. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ. สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.328

ฐิตาภัทร ยงค์ประวัติ. (2549) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.328

ฐิตาภัทร ยงค์ประวัติ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.328

ฐิตาภัทร ยงค์ประวัติ. (2549) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพ . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RU.the.2006.328

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0