ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
ผู้แต่งร่วม :
-

ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก. 2550. ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก. (2550) ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก. ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด. จันทบุรี:มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก. (2550) ศึกษาความรู้ การใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานและความต้องการด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรในเขตจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี:จันทบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=