การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า
การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วลัยพันธ์ เธียรไทย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

วลัยพันธ์ เธียรไทย. 2549. การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า. สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.190

วลัยพันธ์ เธียรไทย. (2549) การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.190

วลัยพันธ์ เธียรไทย. การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.190

วลัยพันธ์ เธียรไทย. (2549) การวิเคราะห์ต้นทุนทางโลจิสติกส์ เพื่อการกระจายสินค้า . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.190

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 34
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 15
วิชาการ :
 22
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS