ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก
ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก
ชื่อเรื่อง :
ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก
ปี :
2527
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม
ผู้แต่งร่วม :
-

ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. 2527. ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก. ภาควิชาพยาบาลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. (2527) ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.

ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม. (2527) ความรู้สึกของผู้ป่วยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเองภายหลังการตัดเต้านมออก . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0