การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
ชื่อเรื่อง :
การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติศักดิ์ พงศ์พิสิฐสันต์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กิตติศักดิ์ พงศ์พิสิฐสันต์. 2549. การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.561

กิตติศักดิ์ พงศ์พิสิฐสันต์. (2549) การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.561

กิตติศักดิ์ พงศ์พิสิฐสันต์. การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.561

กิตติศักดิ์ พงศ์พิสิฐสันต์. (2549) การสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.561

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 700
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 128
วิชาการ :
 550
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 22