การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก
การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก
ปี :
[2547]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. [2547]. การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร;

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. ([2547]) การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร.

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. ชุมพร:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร, [2547]. Print.

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์,ปัญญา แดงวิไลลักษณ์..[และคนอื่นๆ]. ([2547]) การพัฒนาเครื่องเคลือบผิวส้มโอเพื่อการส่งออก. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร:ชุมพร.