การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ
การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรีย์ นานาสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สุรีย์ นานาสมบัติ. 2549. การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2006.49

สุรีย์ นานาสมบัติ. (2549) การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ. ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2006.49

สุรีย์ นานาสมบัติ. การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ:ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2006.49

สุรีย์ นานาสมบัติ. (2549) การพัฒนากล้าเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สำหรับการผลิตอาหารหมักจากสัตว์น้ำ. ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMITL.res.2006.49

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0