กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปภาญา บรรจงรังสิมา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ปภาญา บรรจงรังสิมา. 2549. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.5

ปภาญา บรรจงรังสิมา. (2549) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.5

ปภาญา บรรจงรังสิมา. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.5

ปภาญา บรรจงรังสิมา. (2549) กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.5

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 48
Full-Text :
 2899
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1149
วิชาการ :
 1654
สังคม/ชุมชน :
 144
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0