ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม
ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ. 2549. ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม. สาขาวิชาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.1331

ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ. (2549) ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.1331

ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ. ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.1331

ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ. (2549) ผลของสารปรับปรุงดิน ที่มีต่อการดูดดึงแคดเมียมของถั่วเหลือง ที่ปลูกในดินปนเปื้อนแคดเมียม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KU.the.2006.1331