การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ
การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิตติมณฑน์ วงศ์ษา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

จิตติมณฑน์ วงศ์ษา. 2549. การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.219

จิตติมณฑน์ วงศ์ษา. (2549) การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.219

จิตติมณฑน์ วงศ์ษา. การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.219

จิตติมณฑน์ วงศ์ษา. (2549) การปรับปรุงเครื่องสีเปลือกแบบจานหมุนสำหรับพริกไทยดำ . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.219

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0