ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
ผู้แต่งร่วม :
-

เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. 2534. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด. สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. (2534) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.

เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร. (2534) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมกับน้ำหนักทารกแรกเกิด . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0