ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]
ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]
ชื่อเรื่อง :
ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นันทวัน ศานติสาธิตกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. 2550. ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต;

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. (2550) ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878] (รายงานผลงานวิจัย). ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต:ภูเก็ต.

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878]. ภูเก็ต:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต, 2550.

นันทวัน ศานติสาธิตกุล. (2550) ชีววิทยาและการเพาะพันธุ์เพรียงทราย [Perinereis quatrefagesi Grube, 1878] (รายงานผลงานวิจัย). ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต:ภูเก็ต.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 39
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 6
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0