การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย
การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย
ชื่อเรื่อง :
การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนิต เฉลิมยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ธนิต เฉลิมยานนท์. 2550. การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย. [กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธนิต เฉลิมยานนท์. (2550) การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]:[กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธนิต เฉลิมยานนท์. การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย. [กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย], 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธนิต เฉลิมยานนท์. (2550) การใช้ทรายผสมเบนโทไนต์และดินเหนียว ในชั้นกันซึมของบ่อฝังกลบมูลฝอย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย]:[กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0