ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง
ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง
ชื่อเรื่อง :
ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อะซามะ ฉินหมี
ผู้แต่งร่วม :
-

อะซามะ ฉินหมี. 2548. ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง. สาขาวิชาสตรีศึกษา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

อะซามะ ฉินหมี. (2548) ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

อะซามะ ฉินหมี. ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548.

อะซามะ ฉินหมี. (2548) ความซับซ้อนและความลื่นไหลของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ผ่านชีวิตของผู้หญิงลีซูคนหนึ่ง . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.