ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร
ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร
ชื่อเรื่อง :
ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กณิชฐิกาญน์ นวลแย้ม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กณิชฐิกาญน์ นวลแย้ม. 2549. ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2006.29

กณิชฐิกาญน์ นวลแย้ม. (2549) ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2006.29

กณิชฐิกาญน์ นวลแย้ม. ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2006.29

กณิชฐิกาญน์ นวลแย้ม. (2549) ความพร้อมของการนำนโยบาย ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากรมศุลกากร. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2006.29

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS