สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก
สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก
ชื่อเรื่อง :
สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. 2549. สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก. นครศรีธรรมราช:สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSTRU.res.2006.6

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2549) สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก. สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSTRU.res.2006.6

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก. นครศรีธรรมราช:สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSTRU.res.2006.6

เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์. (2549) สีสกัดจากใบมังคุดเพื่อการมัดย้อมและบาติก. สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NSTRU.res.2006.6

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0