การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา
การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา
ชื่อเรื่อง :
การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิยมาภรณ์ รอดบาง
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ปิยมาภรณ์ รอดบาง. 2549. การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.132

ปิยมาภรณ์ รอดบาง. (2549) การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.132

ปิยมาภรณ์ รอดบาง. การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.132

ปิยมาภรณ์ รอดบาง. (2549) การพยากรณ์มูลค่าการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง โดยวิธีอารีมา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.132

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 168
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 78
วิชาการ :
 93
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0