การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
รัตนา นุมัติ
ผู้แต่งร่วม :
-

รัตนา นุมัติ. 2549. การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

รัตนา นุมัติ. (2549) การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

รัตนา นุมัติ. การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.

รัตนา นุมัติ. (2549) การรับรู้บทบาทในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.