การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน
การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนัตตา ไชยชมภู
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อนัตตา ไชยชมภู. 2549. การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.53

อนัตตา ไชยชมภู. (2549) การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.53

อนัตตา ไชยชมภู. การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.53

อนัตตา ไชยชมภู. (2549) การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2006.53

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 18
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0