การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ. 2549. การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ. (2549) การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ. การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.

กีรติ วงศ์ไวศยวรรณ. (2549) การพัฒนารูปแบบการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0