แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
ชื่อเรื่อง :
แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พรพรรณ ศิริสัมพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
-

พรพรรณ ศิริสัมพันธ์. 2550. แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกริก; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พรพรรณ ศิริสัมพันธ์. (2550) แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พรพรรณ ศิริสัมพันธ์. แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

พรพรรณ ศิริสัมพันธ์. (2550) แนวทางปรับปรุงมาตรการประนอมหนี้ : ศึกษาเฉพาะกรณี สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=