การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
จิรดา จิรธนวิชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

จิรดา จิรธนวิชัย. 2550. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิรดา จิรธนวิชัย. (2550) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิรดา จิรธนวิชัย. การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

จิรดา จิรธนวิชัย. (2550) การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ [Modern Trade] ช่วงก่อนและหลังการเปิดเสรีทางการค้า . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0