ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด
ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด
ชื่อเรื่อง :
ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริชัย กัลยาณรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิริชัย กัลยาณรัตน์. 2545. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

ศิริชัย กัลยาณรัตน์. (2545) ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

ศิริชัย กัลยาณรัตน์. ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545. Print.

ศิริชัย กัลยาณรัตน์. (2545) ดัชนีการเก็บเกี่ยว ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิและสภาพบรรยากาศควบคุมต่ออายุการเก็บรักษาผลมังคุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0