ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล
ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล
ชื่อเรื่อง :
ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มณเฑียร ฑีฆวาณิช
ผู้แต่งร่วม :
-

มณเฑียร ฑีฆวาณิช. 2549. ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มณเฑียร ฑีฆวาณิช. (2549) ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มณเฑียร ฑีฆวาณิช. ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

มณเฑียร ฑีฆวาณิช. (2549) ผลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน และความละเอียดของเถ้าถ่านหิน ต่อคอนกรีตที่แช่ในสภาพแวดล้อมทะเล . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0