การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร. 2549. การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. สาขาวิชาอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1229

พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร. (2549) การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1229

พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร. การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1229

พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร. (2549) การศึกษาเพื่อหาระดับของเซลล์ต้นกำเนิด การสร้างหลอดเลือดจากเส้นเลือดแดงโคโรนารี ในคนไข้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.1229

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การบริโภคกาแฟกับโรคหลอดเลือดหัวใจ
อุทัยทิพย์ รักจรรยาบรรณ