การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร. 2550. การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2007.139

สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร. (2550) การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2007.139

สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร. การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. . พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2007.139

สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร. (2550) การพัฒนารูปแบบการประเมินเสริมพลัง สำหรับการประเมินระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน . มหาวิทยาลัยนเรศวร/พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2007.139

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 820
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 61
วิชาการ :
 745
สังคม/ชุมชน :
 14
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0