บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :
บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว. 2549. บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย. สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว. (2549) บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว. บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

ปิ่มอารีย์ กิ่งแก้ว. (2549) บทบาททางเพศ การประเมินความสามารถของตนในการแก้ปัญหา และกลวิธีการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.