การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ชื่อเรื่อง :
การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกษร หอมขจร
ผู้แต่งร่วม :
-

เกษร หอมขจร. 2550. การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

เกษร หอมขจร. (2550) การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

เกษร หอมขจร. การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2550. Print.

เกษร หอมขจร. (2550) การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น. มหาวิทยาลัยรามคำแหง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในภาคเหนือของประเทศไทย
กองนโยบายการพาณิชย์ กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์