การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อาภรณ์ ส่งแสง
ผู้แต่งร่วม :
อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี, ปิยาภรณ์ ภาษิตกุล

อาภรณ์ ส่งแสง and others. 2550. การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร. สงขลา:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ;

อาภรณ์ ส่งแสง and others. (2550) การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

อาภรณ์ ส่งแสง and others. การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร. สงขลา:คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. Print.

อาภรณ์ ส่งแสง and others. (2550) การศึกษาระดับ ไวตามิน อี ในใบผักหวานบ้าน [Sauropus androgynus [L.] Merr. leave] และผลของการเสริมใบผักหวานบ้านในอาหารแม่สุกรเลี้ยงลูก ต่อระดับไวตามิน อี ในน้ำนมและซีรัม และสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกสุกร. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 432
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 415
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 19

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS