การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุบลวรรณ สิทธิธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อุบลวรรณ สิทธิธรรม. 2550. การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.511

อุบลวรรณ สิทธิธรรม. (2550) การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.511

อุบลวรรณ สิทธิธรรม. การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.511

อุบลวรรณ สิทธิธรรม. (2550) การประเมินผลการดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐกิจนิเวศ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2007.511

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 60
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 60
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0