ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย
ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ราชันย์ อินทร์ปัญญา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ราชันย์ อินทร์ปัญญา. 2549. ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.324

ราชันย์ อินทร์ปัญญา. (2549) ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.324

ราชันย์ อินทร์ปัญญา. ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.324

ราชันย์ อินทร์ปัญญา. (2549) ทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ต่อการเปิดเสรีทางการค้าผลิตภัณฑ์นมกับประเทศออสเตรเลีย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2006.324

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 60
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 46
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0