การขายทอดตลาด
การขายทอดตลาด
ชื่อเรื่อง :
การขายทอดตลาด
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. 2550. การขายทอดตลาด. คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (2550) การขายทอดตลาด . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. การขายทอดตลาด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.

วันดี เอื้อสกุลพิพัฒน์. (2550) การขายทอดตลาด . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 1781
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1562
วิชาการ :
 222
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0