การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย
การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย
ชื่อเรื่อง :
การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย
ปี :
2549
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิวัฒน์ คุ้มภัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

อภิวัฒน์ คุ้มภัย. 2549. การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย. นครปฐม:คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.20

อภิวัฒน์ คุ้มภัย. (2549) การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.20

อภิวัฒน์ คุ้มภัย. การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย. นครปฐม:คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2549. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.20

อภิวัฒน์ คุ้มภัย. (2549) การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย. คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/SU.res.2006.20

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 47
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 23
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0