เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง
เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง
ชื่อเรื่อง :
เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พรชัย มงคลนาม
ผู้แต่งร่วม :
เกรียงไกร ปอแก้ว, ชาคริดา นุกูลกิจ
รหัสดีโอไอ :

พรชัย มงคลนาม and others. 2550. เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2007.425

พรชัย มงคลนาม and others. (2550) เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2007.425

พรชัย มงคลนาม and others. เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง. กรุงเทพฯ:คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2550. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2007.425

พรชัย มงคลนาม and others. (2550) เหมืองรูปภาพ : การสอบถาม การจัดกลุ่ม การจำแนกประเภท และการจัดแสดง. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2007.425

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0