การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม
การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม
ชื่อเรื่อง :
การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม
ปี :
[2548]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เบญจพร สุรารักษ์
ผู้แต่งร่วม :
-

เบญจพร สุรารักษ์,เบญจพร สุรารักษ์..[และคนอื่นๆ]. [2548]. การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เบญจพร สุรารักษ์,เบญจพร สุรารักษ์..[และคนอื่นๆ]. ([2548]) การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เบญจพร สุรารักษ์,เบญจพร สุรารักษ์..[และคนอื่นๆ]. การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2548]. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เบญจพร สุรารักษ์,เบญจพร สุรารักษ์..[และคนอื่นๆ]. ([2548]) การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ที่มีความเข้มข้นของเกลือ NaCl สูง โดยใช้ถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียไร้อากาศแบบลูกผสม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0