การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ปี :
[2550]
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี
ผู้แต่งร่วม :
รุจี จารุภาชน์

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,รุจี จารุภาชน์. [2550]. การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น;

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,รุจี จารุภาชน์. ([2550]) การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแก่น.

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,รุจี จารุภาชน์. การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน. ขอนแก่น:วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น, [2550]. Print.

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี,รุจี จารุภาชน์. ([2550]) การเกิดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจากการสอดแทรก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0