การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ชื่อเรื่อง :
การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วารินทร์ พิมพา
ผู้แต่งร่วม :
นิทรา เนื่องจำนงค์
รหัสดีโอไอ :

วารินทร์ พิมพา,นิทรา เนื่องจำนงค์. 2551. การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. พิษณุโลก:ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.71

วารินทร์ พิมพา,นิทรา เนื่องจำนงค์. (2551) การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.71

วารินทร์ พิมพา,นิทรา เนื่องจำนงค์. การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. พิษณุโลก:ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.71

วารินทร์ พิมพา,นิทรา เนื่องจำนงค์. (2551) การประเมินเทคโนโลยีการทำให้แห้งของกล้วยน้ำว้า ต่อการคงคุณภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.res.2008.71

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 11
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1
ในหลวงกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS