การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล
การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. 2550. การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.1364

กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. (2550) การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.1364

กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.1364

กิติศักดิ์ จิรวรรณกูล. (2550) การพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ตรวจจับผู้บุกรุก โดยใช้การสุ่มกระแสข้อมูล . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.1364

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0