ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล
ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล
ชื่อเรื่อง :
ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล
ปี :
2550
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แจ่มจันทร์ เพชรศิริ
ผู้แต่งร่วม :
-

แจ่มจันทร์ เพชรศิริ and others. 2550. ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล. สงขลา:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ;

แจ่มจันทร์ เพชรศิริ and others. (2550) ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

แจ่มจันทร์ เพชรศิริ and others. ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล. สงขลา:ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2550. Print.

แจ่มจันทร์ เพชรศิริ and others. (2550) ผลของสารฟลาโวนอยด์จากใบมังคุดที่มีต่อการแปลงเพศปลานิล. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยทักษิณ:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0