แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์
แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์
ชื่อเรื่อง :
แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์
ปี :
2550
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มะโน อาลีบาย
ผู้แต่งร่วม :
-

มะโน อาลีบาย. 2550. แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา;

มะโน อาลีบาย. (2550) แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์ . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพฯ.

มะโน อาลีบาย. แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550.

มะโน อาลีบาย. (2550) แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจงานบริการทำความสะอาด : ศึกษากรณี ห้างหุ้นส่วนจำกัดทริเปิลเอนเตอร์ไพรซ์ . มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรในภาคใต้
โครงการบัณฑิตเกษตรอาสา เพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์