ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย
ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์
ผู้แต่งร่วม :
ดำเกิง ป้องพาล
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์. 2551. ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.84

กันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์. (2551) ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.84

กันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์. ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.84

กันยารัตน์ พุ่มพฤกษ์. (2551) ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสมของเมล็ดพันธุ์พริกพันธุ์แม่อาย . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.84

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 73
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 73
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0