แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ปี :
2549
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
กิตติคุณ นิติชัยวรกุล
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กิตติคุณ นิติชัยวรกุล. 2549. แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย. สาขาวิชาเคหการ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.122

กิตติคุณ นิติชัยวรกุล. (2549) แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.122

กิตติคุณ นิติชัยวรกุล. แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.122

กิตติคุณ นิติชัยวรกุล. (2549) แนวทางการพัฒนาบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2006.122

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0