การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ
การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ
ชื่อเรื่อง :
การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อาคม สิงหบุญ
ผู้แต่งร่วม :
-

อาคม สิงหบุญ. 2551. การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ. กระบี่:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อาคม สิงหบุญ. (2551) การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่:กระบี่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อาคม สิงหบุญ. การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ. กระบี่:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่, 2551. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อาคม สิงหบุญ. (2551) การอนุบาลลูกปลากะรังหงส์ [Cromileptes altivelis Valenciennes, 1828] ด้วยอาร์ทีเมียที่เสริมน้ำมันระดับต่างๆ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่:กระบี่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=