การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน
ชื่อเรื่อง :
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน
ปี :
2551
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุวัต เชื้อเย็น
ผู้แต่งร่วม :
เทพ พงษ์พานิช
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อนุวัต เชื้อเย็น. 2551. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน. , มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.74

อนุวัต เชื้อเย็น. (2551) การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.74

อนุวัต เชื้อเย็น. การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.74

อนุวัต เชื้อเย็น. (2551) การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน . มหาวิทยาลัยแม่โจ้/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.the.2008.74